دوره بیزینس کوچینگ + 2 ماه اشتراک ماشین پولسازی (ربات معامله گر)

ابوالفضل حصارکی اولین مدرس کسب و کار است که دوره های آموزشی ایشان نزدیک به ٨٠ درصد خروجی عملی و موفقیت آمیز داشته است.

برای اولین بار در ایران”مباحث ایده پردازی” و “اجرای ایده تا عمل” توسط ابوالفضل حصارکی در دوره بیزینس کوچینگ  ارائه شده است.

بیش از ۵۹۹۲ پیام از موفقیت اعضاء و دانش پذیران شامل صوت و ویدیویی و نوشته در کانال میلیاردرهای خودساخته و کانال نتایج دوره های باشگاه میلیاردرهای خودساخته موجود است.

5,656
5,000,000 تومان